ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาระหว่างวันที่ 6 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 30 มกราคม 2563