เทศบาลเมืองกำแพงเพชร ขอเชิญชาวเมืองกำแพงเพชรร่วมจัดทำแผนชุมชน ระหว่างวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 ถึง วันที่ 5 มีนาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 17.00 น. ถึง 20.00 น.


12 ก.พ. 2563 | 45