ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างแผ่นพับให้ความรู้ ในโครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (COVID-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง