ประกาศเทศบาลเมืองกำแพงเพชร เรื่อง เลื่อนการจัดอบรมตาม "โครงการอบรมผู้ประกอบการค้าอาหารและแผงลอย ในเขตเทศบาลเมืองกำแพงเพชร" ประจำปีงบประมาณ 2563


18 มี.ค. 2563 | 90