ประกาศเทศบาลเมืองกำแพงเพชร เรื่อง ปิดให้บริการสวนน้ำเฉลิมพระเกียรติ เทศบาลเมืองกำแพงเพชร เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019


19 มี.ค. 2563 | 286