ประกาศศาลเจ้าหลักเมืองกำแพงเพชร เรื่อง ห้ามจำหน่ายสินค้า (รวมทั้ง น้ำปรุง น้ำหอมบรรจุถุง) บริเวณศาลเจ้าหลักเมืองกำแพงเพชร


19 มี.ค. 2563 | 161