ประกาศเทศบาลเมืองกำแพงเพชร ปิดให้บริการสนามฟุตซอล เทศบาลเมืองกำแพงเพชร เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)


25 มี.ค. 2563 | 152