ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุกสิบล้อเทท้าย จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)