ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุกขยะอัดท้าย 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรการะบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)