การปิดที่ทำการสำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลเมืองกำแพงเพชร (เป็นการชั่วคราว) เพิ่มเติม


3 มี.ค. 2561 | 283


การปิดที่ทำการสำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลเมืองกำแพงเพชร (เป็นการชั่วคราว) เพิ่มเติม