ประกาศเทศบาลเมืองกำแพงเพชร เรื่อง การใช้สวนสาธารณะ ตามมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019


5 พ.ค. 2563 | 82