ประกาศเทศบาลเมืองกำแพงเพชร เรื่อง การสำรวจความคิดเห็นของประชาชน เกี่ยวกับโครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าเป็นเคเบิ้ลใต้ดิน (1 จังหวัด 1 ถนนเพื่อเฉลิมพระเกียรติ)


5 พ.ค. 2563 | 99