ประกาศเทศบาลเมืองกำแพงเพชร เรื่อง การขยายเวลาปิดให้บริการด้านการแพทย์แผนไทย และการแพทย์ทางเลือก ชั่วคราว ณ ศูนย์บริการแพทย์แพนไทย และศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ เทศบาลเมืองกำแพงเพชร


7 พ.ค. 2563 | 44