ประชาสัมพันธ์ เรื่อง แนวทางปฏิบัติด้านสาธารณสุขสำหรับ ร้านเสริมสวย แต่งผม หรือตัดผมสำหรับบุรุษหรือสตรี (เฉพาะตัด ซอยผม แต่งผม) เพื่อป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVD-19)


12 พ.ค. 2563 | 54