ประกาศเทศบาลเมืองกำแพงเพชร ที่ 106 /2563 เรื่อง การปรับปรุงพื้นที่สาธารณประโยชน์บริเวณเกาะกลางแม่น้ำปิง (ตรงข้ามตลาดไนท์บาซ่า)


15 พ.ค. 2563 | 129