ประกาศเทศบาลเมืองกำแพงเพชร เรื่อง การขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุดใช้งานไม่ได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563