ประกาศผูชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุกขยะมูลฝอย แบบถังคอนเทนเนอร์ ขนาด 4 ลบ.ม. พร้อมภาชนะรองรับขยะมูลฝอย 4 ถัง จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


22 พ.ค. 2563 | 135