สรุปผลการดำเนินงานของศูนย์ดำรงธรรมระหว่างวันที่ 18 พฤษภาคม 2563 - 22 พฤษภาคม 2563