ประกาศเทศบาลเมืองกำแพงเพชร เรื่อง บัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ห้องชุด (ภ.ด.ส.1) ครั้งที่ 2


5 มิ.ย. 2563 | 136