รายงานสรุปจำนวนผู้ใช้บริการรถรางนำเที่ยวในเส้นทางบุญไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์และเส้นทางเล่าเรื่องชมเมืองชากังราว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2562 - 31 มีนาคม 2563


3 เม.ย. 2563 | 285