สรุปผลการดำเนินงานของศูนย์ดำรงธรรม เทศบาลเมืองกำแพงเพชร ระหว่างวันที่ 25 พฤษภาคม - 29 พฤษภาคม 2563