สรุปผลการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตของเทศบาลเมืองกำแพงเพชร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563