ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุกขยะมูลฝอย แบบถังคอนเทนเนอร์ ขนาด 4 ลบ.ม.พร้อมภาชนะรองรับขยะมูลฝอย 5 ถัง จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


16 มิ.ย. 2563 | 76