ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุกขยะอัดท้าย 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


16 มิ.ย. 2563 | 78