ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค เรื่องเตรียมพร้อมให้ดี...แต่ถ้าจะให้ดีต้องสังเกตฉลาก เรื่องปรับเปลี่ยนใหม่สัญญาการเช่าซื้อรถยนต์และรถจักรยานยนต์ และเรื่องปัญหาการซื้อขายออนไลน์