ประกาศเทศบาลเมืองกำแพงเพชร เรื่อง ผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชน เกี่ยวกับโครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าเป็นเคเบิ้ลใต้ดิน (1 จังหวัด 1 ถนน เพื่อเฉลิมพระเกียรติ ในพื้นที่เทศบาลเมืองกำแพงเพชร)


30 มิ.ย. 2563 | 60