สรุปผลการดำเนินงานของศูนย์ดำรงธรรมระหว่างวันที่ 22 มิถุนายน - 26 มิถุนายน 2563