ประกาศเทศบาลเมืองกำแพงเพชร เรื่อง บัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ห้องชุด (ภ.ด.ส.1 และ ภ.ด.ส.2) ครั้งที่3


1 ก.ค. 2563 | 43