ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อโคมไฟถนน LED Street Light รุ่น ECO-ONE 60w จำนวน 300 โคม และรุ่น ECO-TWO 110w จำนวน 30 โคม โดยวิธีคัดเลือก


9 ก.ค. 2563 | 41