ประกาศเทศบาลเมืองกำแพงเพชร เรื่อง ขอเชิญชวนร่วมแสดงความคิดเห็นหรือเสนอแนวคิดการออกแบบพื้นที่สาธารณประโยชน์ (เกาะกลางแม่น้ำปิง)


30 ก.ค. 2563 | 530