สรุปผลการดำเนินงานของศูนย์ดำรงธรรมระหว่างวันที่ 8 กรกฎาคม - 10 กรกฎาคม 2563