สรุปผลการดำเนินงานของศูนย์ดำรงธรรมระหว่างวันที่ 13 กรกฎาคม - 17 กรกฎาคม 2563