ประกาศเทศบาลเมืองกำแพงเพชร เรื่อง เปิดให้บริการรับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี ๒๕๖๓ ในวันเสาร์และวันอาทิตย์


20 ส.ค. 2563 | 339