ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาระหว่างวันที่ 2 กรกฎาคม 2563 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2563