ประกาศเทศบาลเมืองกำแพงเพชร เรื่อง ขยายเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2563


1 ก.ย. 2563 | 193