สรุปผลการดำเนินงานของศูนย์ดำรงธรรมระหว่างวันที่ 10 สิงหาคม - 14 สิงหาคม 2563