สรุปผลการดำเนินงานของศูนย์ดำรงธรรมระหว่างวันที่ 3 สิงหาคม - 7 สิงหาคม 2563