สรุปผลการดำเนินงานของศูนย์ดำรงธรรมระหว่างวันที่ 20กรกฎาคม - 24 กรกฎาคม 2563