ประกาศเทศบาลเมืองกำแพงเพชร เรื่อง หลักเกณฑ์และสิทธิของผู้ประกอบการในการจำหน่ายสินค้า บริเวณตลาดไนท์บาร์ซา โซนแผงผ้า


10 ก.ย. 2563 | 223