ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาระหว่างวันที่ 3 สิงหาคม 2563 ถึงวันที่ 28 สิงหาคม 2563