ประกาศเทศบาลเมืองกำแพงเพชร เรื่อง การเปลี่ยนแปลงการให้บริการรถรางนำเที่ยวศูนย์บริการข้อมูลนักท่องเที่ยวฯ เป็นการบริการรับ-ส่งประชาชน ในงานประเพณี “สารทไทย-กล้วยไข่ และของดีเมืองกำแพงเพชร” (ชั่วคราว)


17 ก.ย. 2563 | 102