สรุปผลการดำเนินงานของศูนย์ดำรงธรรมระหว่างวันที่ 24 สิงหาคม - 28 สิงหาคม 2563