สรุปผลการดำเนินงานของศูนย์ดำรงธรรมระหว่างวันที่ 31 สิงหาคม - 4 กันยายน 2563