ประกาศเทศบาลเมืองกำแพงเพชร เรื่อง ปิดให้บริการชั่วคราวสวนน้ำเฉลิมพระเกียรติ เทศบาลเมืองกำแพงเพชร


30 ก.ย. 2563 | 160