ยกเลิกประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก โครงการจ้างเหมาทาสีอาคารสำนักงานเทศบาลเมืองกำแพงเพชร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


22 ก.ย. 2563 | 40