ประชาสัมพันธ์ จากงานจราจร สภ.เมืองกำแพงเพชร งานจราจร สภ.เมืองกำแพงเพชร มีความจำเป็นต้องปิดการจราจร ในวันที่ 8 ตุลาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 14.00 น จนกว่าจะเสร็จสิ้นภารกิจ ตามเส้นทางดังต่อไปนี้


7 ต.ค. 2563 | 280    ประชาสัมพันธ์ จากงานจราจร สภ.เมืองกำแพงเพชร งานจราจร สภ.เมืองกำแพงเพชร มีความจำเป็นต้องปิดการจราจร ในวันที่ 8 ตุลาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 14.00 น จนกว่าจะเสร็จสิ้นภารกิจ ตามเส้นทางดังต่อไปนี้

ถนนหน้าที่ว่าการอำเภอเมืองกำแพงเพชร

ถนนกำแพงเพชร วงเวียนต้นโพธิ์ สี่แยกนครชุม

ถนนพหลโยธิน แยกทุ่งเศรษฐี สี่แยก ม.ราชภัฎ สี่แยกจุฬา หน้าสมาคมชาวไร่อ้อยเขต 6 กำแพงเพชร

จึงแจ้งประชาชนหลีกเลี่ยงในเส้นทางตามวัน และเวลาดังกล่าว ขออภัยในความไม่สะดวก