เทศบาลเมืองกำแพงเพชร ขอเชิญชวน เข้าร่วมประกวดนางนพมาศ หนูน้อยนพมาศ หนูน้อยลอยกระทง และกระเทยลายคราม ในงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2563 ณ ลานอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยสิริจิตอุทยาน