สรุปผลการดำเนินงานของศูนย์ดำรงธรรมระหว่างวันที่ 14 กันยายน - 18 กันยายน 2563