สรุปผลการดำเนินงานของศูนย์ดำรงธรรมระหว่างวันที่ 21 กันยายน - 25 กันยายน 2563