ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจ รวมถึงผู้ประกอบการร้านค้าเข้าร่วมโครงการ โดยการลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการผ่านเว็บไซต์ คนละครึ่ง ผู้ประกอบการสามารถลงทะเบียนได้ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 สำหรับประชาชนสามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ 16 ตุลาคม 2563 ในเวลา 06.00 - 23.00 น


16 ต.ค. 2563 | 208